Про школу

Головна » Про школу   

Навчальний заклад, Козятинська школа – інтернат, заснований у 1963 році. У 1978 році школі присвоєно ім’я Героя Радянського Союзу, визволителя Козятина, відважного розвідника - танкіста Володимира Миколайовича Підгорбунського, а в 1979 році відкрито Музей Бойової Слави. Сьогодні музей успішно працює і є кращим музеєм такого типу в області.
З метою розширення умов навчання дітей у 1999 році школа набула статусу середньої школи.
Школа орієнтується у сучасних потребах освіти та економіки.У 2008 році школа-інтернат реорганізувалась як загальноосвітній навчально-виховний комплекс І – ІІІ ступенів «Школа-інтернат-гімназія» ім. В. М. Підгорбунського.
Основним завданням школи є пошук, відбір, навчання, виховання та розвиток найбільш обдарованих дітей; створення умов для розвитку творчої особистості учня і творчого потенціалу педагога.
Пріоритетними напрямками діяльності закладу є організація профільного навчання учнів старших класів; упровадження новітніх освітніх технологій в навчально – виховний процес; науково – дослідницька та пошукова робота учнівського і педагогічного колективів; удосконалення та розвиток кабінетної системи; виховання громадянина і патріота України; розробка і реалізація комплексної програми "Обдарованість".
В навчальному закладі у 1 – 4 класах реалізується програма підготовки учнів до навчання у гімназії. Крім традиційних уроків, учні мають можливість вивчати логіку та інформатику, займатися хореографією, відвідувати спортивні секції та факультатив з російської мови, підсилено вивчати українську мову та математику.
У школі організовано допрофільну підготовку учнів 8 – 9 класів: вивчення інформатики і логіки, поглиблене - української мови з 8 – го класу, підсилене - математики, факультативне - російської мови.
У 10 – 11 класах посилено вивчаються математика, фізика, хімія, біологія, інформатика; введено спецкурси та факультативи з хімії, математики, спецкурси "Біологічні та соціально – психологічні основи шлюбу", "Країнознавство" Профільне навчання є засобом диференціації та індивідуалізації навчання у старших класах навчального комплексу. Воно дає змогу максимально врахувати здібності та нахили учнів, їхні інтереси, наміри щодо життя після закінчення школи.
Кожен педагог школи в практиці своєї роботи постійно впроваджує інноваційні технології. Вони ефективно використовують інтерактивні, комп’ютерні, проектні та нетрадиційні технології, обирають групові і індивідуальні форми навчання, здійснюють опору на самостійність учнів.
Педагогічний колектив активно здійснює науково – дослідницьку і експериментальну діяльність через проекти.
Науково – дослідницька та пошукова робота включає в себе науково – методичну, дослідницьку роботу педагогів та творчу проектно – пошукову роботу учнів. Така система роботи націлена на те, щоб сучасний педагог був професійно компетентним, мав високий рівень культури, різнобічні знання, а у сучасного учня вироблялись навички дослідницької роботи, пробуджувався інтерес до пошуку і пізнання, підвищувався рівень самоосвіти. В процесі науково – дослідницької роботи здійснюється реалізація власного потенціалу і учня, і вчителя.
В закладі активно працюють секції науково – дослідницького товариства учнів "Пошук".
Удосконалення навчально – виховного процесу, розвиток науково – дослідницької діяльності на високому рівні не можливо здійснити без належної роботи навчальних кабінетів. В школі функціонує 15 кабінетів, спортивна зала, методичний кабінет, кабінет шкільного психолога, актова зала, спортивна зала, кухня – лабораторія, навчальні майстерні. Кожен кабінет забезпечений ТЗН: комп’ютером, телевізором, DVD, в кабінетах географії та математики діють мультимедійні дошки. Таке навчальне обладнання сприяє виконанню навчальних програм, запровадженню різних методів роботи. Воно спрощує і полегшує роботу вчителя, створює умови для творчої співпраці в ході роботи над дослідницькими проектами.
Педагогічний колектив школи працює над реалізацією програми "Обдарованість", яка має на меті створення належних умов для виявлення та підтримки обдарованої молоді; формування покоління молодих науковців та практиків для різних галузей суспільного життя; стимулювання творчого самовдосконалення дітей; підтримка обдарованих учнів – призерів та учасників мистецьких, інтелектуальних, творчих конкурсів, олімпіад, конкурсів МАН, спортивних змагань різних рівнів; підвищення інтересу до вивчення базових і спеціальних дисциплін; прищеплення навичок дослідницької роботи.
У закладі постійно діють різноманітні гуртки, секції, хор; проводяться конкурси і фестивалі.
Функціонує бібліотека з читальним залом, кабінет лікаря, ізолятор, а також кабінет лікаря -стоматолога, їдальня, гуртожиток.
В школі діти мають можливість навчатися і перебувати цілодобово, на повному чи частковому державному забезпеченні та тільки навчатися без проживання в гуртожитку.
Унікальність загальноосвітнього навчально – виховного комплексу "Школа – інтернат – гімназія", як закладу нового типу, полягає в поєднанні роботи педагогічного колективу над розвитком обдарованих, здібних дітей та вирішенням питання навчання і виховання соціально – незахищених категорій. Діяльність закладу характеризується інноваційними підходами до навчання, виховання та розвитку учнів.