Головна

Ласкаво просимо!   

      На сьогоднішньому етапі розвитку суспільства в школі виникає потреба в удосконаленні системи роботи щодо вирішення основного завдання освіти, яке спрямоване на розвиток творчої особистості учнів.
       Козятинський ЗНВК І - ІІІ ст. « Школа – інтернат – гімназія» ім. В. М. Підгорбунського є одним з найкращих закладів в районі. Педагогічний колектив закладу у 2010 році занесено на районну дошку пошани. У цьому ж році він є учасником ІІІ Всеукраїнського проекту «Флагман сучасної освіти України», у 2009 – 2010 навчальному році брав участь у Міжнародній виставці - презентації педагогічних проектів "Сучасні навчальні заклади 2010", за що нагороджений дипломом за вагомий внесок у модернізацію національної системи освіти. 
       Одним з пріоритетних напрямів діяльності закладу є науково – дослідницька та пошукова робота учнівського і педагогічного колективів.
Тому школа в 2009 – 2010 н. р. під керівництвом заступника директора з науково – методичної роботи Левицької Н. О. розпочала роботу над проектом «Організація науково – пошукової роботи через використання методу проектів в навчально – виховному комплексі нового типу».
Суть проекту полягає в тому, що організація і проведення науково – пошукової роботи в школі здійснюється поетапно. Вона включає в себе: пошуковий, аналітичний, практичний, презентаційний та контрольний етапи. Найбільша увага приділяється практичному етапу.
Для ефективної роботи над проектом в закладі створено науково – дослідницького товариства учнів "Пошук» та активно працюють його секції.
Реалізація даного проекту сприятиме розвитку власного потенціалу і вчителя, і учня, його творчої особистості, самоосвіти та саморозвитку.
В процесі проведення дослідження і пошуку учні можуть максимально розкрити свої індивідуальні особливості і здібності.
Робота над проектом націлена на те, щоб сучасний педагог був професійно компетентним, мав високий рівень культури, різнобічні знання, а у сучасного учня вироблялись навички дослідницької роботи, пробуджувався інтерес до пошуку і пізнання, підвищувався рівень самоосвіти.
Проект має практичне спрямування і результати роботи над ним прогнозуються використовуватись в усіх школах району.